Dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan farklı hassasiyet ajanlarının dentin tübüllerinin kapatılmasındaki etkisinin incelenmesi: Taramalı elektron mikroskobu analizi

Künye

Yenituran, Ahmet. (2022). Dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan farklı hassasiyet ajanlarının dentin tübüllerinin kapatılmasındaki etkisinin incelenmesi : taramalı elektron mikroskobu analizi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Altınbaş Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Sodyum florit (NaF), %8 arginin ve kalsiyum karbonat, nanohidroksiapatit (n-Hap) içeren diş macunlarının, dentin tübüllerinin kapanması üzerine olan in- vitro etkilerinin taramalı elektron mikroskopu (TEM) kullanılarak incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya çekilmiş gömülü 3. büyük azı dişlerinden elde edilen 20 dentin örneği kesiti, her biri 5 örnekten oluşan 4 farklı gruba ayrıldı. Smear tabakasını kaldırmak amacıyla tüm dentin örneklerinin yüzeyine ilk olarak %1’lik sitrik asit uygulandı ve dentin tübül girişlerinin açığa çıkması sağlandı. Daha sonra kontrol grubu oluşturmak için I. gruptaki dentin örneklerine herhangi bir işlem uygulanmadı.. II. gruptaki örneklere NaF içeren diş macunu , III. gruptaki örneklere %8 arginin ve kalsiyum karbonat içeren hassasiyet diş macunu ve IV. gruptaki örneklere n-HAp içeren diş macunu uygulandı. Tüm örnekler TEM ile, dentin tübüllerinin tıkanması ve tübül morfolojisi açısından incelendi. Bulgular ve Sonuç: Örneklerden alınan x2000 büyütmedeki mikrofotoğraflarda açığa çıkmış olan dentin tübül miktarı, dentin tübüllerinin çapı ve 100 µm2 başına düşen tübül miktarı ortalamaları kontrol grubu olan grup I’de sırasıyla: 375.2, 2.55 µm, 1.2 olarak bulundu. Grup II’de bu değerler sırasıyla: 3.6, 0.13 µm, 0.01 , grup III’de 0.4, 0.04 µm, 0.001 ve grup IV’de ise sırasıyla: 29.4, 0.51 µm, 0.09 olarak bulundu.

Gruplar arası kıyaslamada açığa çıkmış olan dentin tübül miktarı, dentin tübüllerinin çapı ve 100 µm2 başına düşen tübül miktarı olarak elde edilen en fazla değerlerin sırasıyla grup I, grup IV, grup II ve grup III’de olduğu görüldü. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, uygulanan tüm tedavi seçeneklerinin dentin tübüllerinin kapanmasında, dentin yüzey morfolojilerinin değişiminde ve dentin tübül çaplarının daralmasında etkili olduğunu, grup III’te uygulanan %8 arginin ve kalsiyum karbonat kombinasyonu içeren hassasiyet diş macununun diğer diş macunlarına göre istatistiksel olarak üstün olduğunu gösterdi.